Relitor och Bioendev i nytt miljöprojekt

Relitor har fått i uppdrag att hjälpa Bioendev i Holmsund med att ta fram en ny generation av torrefieringsanläggning. Anläggningen ska producera biokol från GROT (grenar, rötter och toppar) som sedan pelleteras. Den svarta pelletsen kan rakt av ersätta fossilt kol i processindustrier.

Läs mer på Bioendevs hemsida, bioendev.se.