Integritetspolicy

Vi vill värna om våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenters personuppgifter enligt gällande lagstiftning. I den här integritetspolicyn avses med dina ”personuppgifter”, all information om dig som kan härleda till din identitet. En personuppgift kan exempelvis vara bilder, namn, telefonnummer, kundnummer, leverantörsnummer m.m.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter. Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter. Nedan följer exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta. Vi uppger också hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra system.
Kunder och beställare
De personuppgifter vi behandlar för våra kunder och beställare är förnamn, efternamn, signatur, telefonnummer, mobilnummer, e-post och eventuellt personnummer om du har en enskild firma. Vi samlar in dessa uppgifter om dig som kund för att kunna fakturera och administrera och för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagen, samt för att kunna föra en dialog under projektens gång. De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som används för fakturering och som finns upplagda i vårt kundregister sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 2 år efter senaste kontakten. Ritningar och teknisk dokumentation sparas i 10 år.
När du kontaktar oss
Informationen du anger vid kontakt (personlig information som till exempel ditt namn, e-post, telefonnummer) kommer att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan, och/eller ge dig tillgång till våra tjänster.
Potentiella kunder i vårt CRM system
De personuppgifter vi behandlar för potentiella kunder i vårt CRM system är förnamn, efternamn, kontaktinformation, mobilnummer, företagsenhet, tjänstetitel och e-post. Syftet är dels att kunna kontakta dig via telefon eller e-post för marknadsföringsändamål men också för att kunna dokumentera historik från tidigare möten och vad vi kommit överens om. De rättsliga grunderna för insamlandet är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att be den av oss som ringt eller kontaktat dig på annat vis att ta bort informationen om dig i vårt system. Personuppgifterna som används för dessa ändamål raderas 2 år efter senaste kontakten.
Leverantörer
De personuppgifter vi behandlar för våra leverantörer är organisationsnummer om det är en enskildfirma, referenser, förnamn, efternamn, adress, bankuppgifter, mobilnummer och e-post. Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna köpa era varor och tjänster och fullgöra betalning men även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagen. Personuppgifter som sparas i vårt leverantörsregister raderas 2 år efter att den senaste fakturan är administrerad och betald, eventuella personuppgifter på leverantörsfaktura sparas enligt bokföringslagens direktiv om 7 år. De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser.
Jobbsökande
Du kan lämna dina personuppgifter hos oss för att ansöka om lediga anställningar, vi i vår tur anlitar rekryteringsföretag som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Ett personuppgiftsbiträdesavtal finns tecknat med rekryteringsföretaget och personuppgifterna sparas i 2 år efter att en tjänst blivit tillsatt. Syftet med insamlingen är att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning hos oss och den rättsliga grunden för behandlingen är att ingå ett anställningsavtal.
Insamling av information och spårning
Du kan besöka vår webbplats utan att lämna ifrån dig någon personlig information. Relitor använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, användarvänligheten och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonyma trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk.
Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter enligt de raderingstider som uppgetts i denna policy för respektive ändamål. Personuppgifterna kan dock sparas längre om detta krävs enligt lag som exempelvis bokföringslagen. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter att de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.
Vem delar ni mina personuppgifter med?
De allra flesta personuppgifter delas inte utan kundens samtycke, dock finns det vissa fall då personuppgifter delas med myndigheter som exempelvis skatteverket. De uppgifter som delas med våra personuppgiftsbiträden hanteras endast i enlighet med de instruktioner personuppgiftsbiträdena fått från personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträden får inte använda dina personuppgifter för annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.
Var behandlar ni mina personuppgifter?
Personuppgifterna behandlas internt på vår lokala server och backuper tas externt via en molntjänst. All data behandlas dock inom EU/ESS.
Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar, korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv, du har rätt att till viss mån begära radering av vissa av dina personuppgifter så länge inte någon lag säger något annat och du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter. För frågor angående dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Relitor AB, org nr 556743-5770 är tillsammans med Relitor Engineering AB, org nr 556472-8243 med adress Ödlegatan 1B, 973 34 Luleå personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Båda bolagen bestämmer om ändamål och medel för viss behandling av dina personuppgifter. För frågor gällande denna integritetspolicy kontakta oss på info@relitor.se.
Användning av cookies
Webbsidan använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (t.ex. din förvalda ort eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida. När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna Integritetspolicy. Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du när som helst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida. Nödvändiga cookies: Dessa säkerställer att de mest grundläggande funktionerna på webbsidan fungerar, så som inloggningar samt de val och inställningar du gör. Om du fortsätter på vår webbplats samtycker du samtidigt till användningen av dessa cookies. Cookies för statistik: Vi använder statistikverktyget Google Analytics som analyserar hur besökare använder vår webbsida (t.ex. den sida som hänvisande till oss, vilka sidor du besökt, din typ av webbläsare, ditt operativsystem, din skärmupplösning). För ytterligare information, se Google Analytics security and privacy principles. Cookies för sociala medier: Vi använder verktyg från sociala medier för att viss funktionalitet, tex. ”delningar”, ska vara möjligt. När du använder sådana funktioner kan de registrera information som går att koppla till ditt konto hos dem.

Kontakta oss

Relitor
Ödlegatan 1B
973 34 Luleå

Fill 58Created with Sketch. 0920-24 74 00 Fill 59Created with Sketch. info@relitor.se

Dela denna sidan