Projektmöte hos MAN Diesel & Turbo

Inspektion av kompressorhus

Relitor tillsammans med SSAB på projektmöte och studiebesök hos MAN Diesel & Turbo i Oberhausen, Tyskland. MAN är leverantör av ny blåsmaskin till SSABs masugn i Luleå.
En blåsmaskin förser masugnen med blästerluft och är viktig komponent i järnframställningen.
Relitor projekterar och dimensionerar rörsystem och servicemedia i anslutning till blåsmaskinen. Även anläggningskonstruktion som plattformar och stål ingår i uppdraget.