Projektmöte hos MAN Diesel & Turbo

Inspektion av kompressorhus

Relitor tillsammans med SSAB på projektmöte och studiebesök hos MAN Diesel & Turbo i Oberhausen, Tyskland. MAN är leverantör av ny blåsmaskin till SSABs masugn i Luleå. En blåsmaskin förser masugnen med blästerluft och är viktig komponent i järnframställningen. Relitor projekterar och dimensionerar rörsystem och servicemedia i anslutning till blåsmaskinen. Även anläggningskonstruktion som plattformar och stål ingår i uppdraget.