Automatiserad skänkstation

Automatiserad skänkstation hos SSAB Luleå

Relitor har tillsammans med SSABs projektgrupp ansvarat för förstudie, layout och mekanisk konstruktion av två st. automatiserade skänkstationer i stålverket.
Stationernas uppgift blir att inför varje tappning av stål skanna skänkarnas keramiska infodring för att kontrollera slitage, upptäcka eventuella skador och mäta skänkens temperatur.
Tapphålet i skänkens botten sandas automatiskt och när resultatet har godkänts av laserskannern kan skänken gå vidare till tappning.