Skänktippstolar installerade

Till SSAB:s svavelreningsanläggning i Luleå har Relitor konstruerat skänktippstolar. Dessa är försedda med vågceller för vägning av de 210 ton tunga råjärnsskänkarna under svavelreningsprocessen. Argonanslutningen är omkonstruerad för att ge en gynsammare utforming av tippramen och en rad förbättringsåtgärder för underhåll har införts. Tippstolarna är nu monterade och i drift.