Relitor processkonstruktör för Stepwise pilotanläggning – ett miljöprojekt

Relitor har det prestigefyllda uppdraget att hjälpa Swerea MEFOS med processkonstruktion och beräkningar i EU:s miljöprojekt Stepwise.
Läs mer i artikeln: http://www.swerea.se/stepwise