Robot Structural Analysis Pro

Max till vänster i bild, Mats i mitten och Philip till höger.

Max från Symmetri håller kurs för Relitor i beräkningsprogrammet Robot Structural Analysis Pro för stålstrukturberäkningar. Med detta program kommer vi att ännu effektivare kunna räkna på stålstativ och plattformar m.m. enl. Eurokoderna.