Relitor - en del av miljöprojektet FReSME

FReSME (From residual steel gases to methanol) är ett EU projekt som tar plats på Swerea MEFOS anläggning i Luleå. Projektet har beviljats 110 miljoner kronor från EU:s forskningsprogram Horizon 2020 och har i syfte att omvandla restgas från stålindustrin till ett användbart bränsle.

Masugnsgas är en av flera överskottsgaser som bildas vid stålproduktionen hos SSAB. I ett tidigare projekt (Stepwise) har en pilotanläggning börjat byggas vid Swerea MEFOS som ska omvandla masugnsgasen till en värdefull produkt (ett bränsle bestående av vätgas och kvävgas). I samma process infångas och avskiljs koldioxiden, både från masugnsgasen och från omvandlingsprocessen. I och med detta finns en potential att minska de globala koldioxidutsläppen med 2,1 Gton/år baserat på nuvarande utsläppsnivåer.

I och med FReSME ska den väterika gasen och koldioxiden kombineras i en pilotanläggning för att framställa metanol. Målet är att tillverka metanol för användning/demonstration på fartyget Stena Germanica.

Pilotanläggningen kommer att uppföras på Swerea MEFOS i Luleå och innefattar redan en 500 meter lång gasledning från SSAB som ska förse processen med masugnsgas.

Relitor har fått i uppgift av Swerea MEFOS att utföra processkonstruktion och beräkningar till pilotanläggningen.

Läs med om detta spännande projekt via länkarna:
https://www.swerea.se/nyheter/fran-stalverksgas-till-metanol

New review of the best slots to play online in 2023


https://www.swerea.se/stepwise