Projektutbildning

För att ytterligare vässa vårt erbjudande till kunderna har vi vidareutbildat hela Relitor inom att arbeta i projekt.

Det inleddes med 2 dagar projektledarutbildning för en del av våra anställda. Dessa dagar följdes upp med en projektmedarbetarutbildning som samtliga medverkade vid. Vi fick vidareutbilda oss inom de olika delarna i ett projekt samt vikten av att följa olika projektmetoder beroende på projektets storlek. Vi hade en hel del intressanta diskussioner och gick därifrån med många bra verktyg att applicera på vår verksamhet.