Nytt möter gammalt

Koksbandgång

Relitor har under våren fått uppdraget att projektera bytet av en sektion av koksbandgången på SSAB i Luleå.
Bandgången försörjer masugnen med koks och anläggningen gick inte att ta ur bruk för projektets skull.
Relitor har tagit fram en metod för att byta ut bandgången som bär transportbandet och i början av september påbörjades själva bytet av bärande konstruktion.