125 TON UTSKOTTSTORN PÅ VÄG MOT SIN SLUTDESTINATION

Foto: Infjärdens värme AB

På uppdrag av IVAB konstruerade Relitor ett utskottstorn åt slutkund SCA Munksund. Då kortast möjliga stopptid önskades byggdes hela tornet på sidan av den gamla. Under stopperioden revs det gamla tornet och det nya lyftes på plats.