Kurs i CE-märkning

Relitors medarbetare Philip Scherman och Per Nilsson har varit på kurs i CE-märkning. Kursen hölls i Skellefteå av företaget GreenExergy.

CE-märkning är en produktmärkning som används främst inom EU, men även inom EES. För att en produkt ska få CE-märkas måste den uppfylla ett antal krav. Dessa är att den överensstämmer med vissa grundläggande krav som exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö samt att föreskriven kontrollprocedur har följts.

Philip och Per är mycket nöjda med kursen och tycker att de fick med sig viktig kunskap. Kunskapen de fick med sig kommer att underlätta i Relitors arbete, särskilt i de fall kunden frågar om CE-märkning krävs eller inte. Vid CE-märkning behövs speciella CE-möten där konstruktören ofta blir inblandad. Det är då viktigt att kunskap om denna certifieringsprocess finns för att bland annat kunna beräkna tidsåtgången av arbetet på ett korrekt sätt.