CITRUS – Relitors senaste arbetsgrupp

Från vänster, våra konstruktörer Mats, Henrik, Fredrik och Magnus
Vår konstruktör Isak som inte kunde närvara vid gruppbilden.

Våra medarbetare har bildat arbetsgruppen CITRUS, men vad gör dom? Vi har träffat gruppen för att få veta lite mer.

Hej kollegor,

Hur kommer det sig att ni bildade denna arbetsgrupp?
För att kunna möta den ökade efterfrågan på cisterner, tryckkärl och (tub)värmeväxlare behöver vi vara fler som kan konstruera cisterner och tryckkärl, sen är det ju alltid bra att vara fler med samma kompetens så man kan diskutera problem samt fördela olika uppdrag mellan flera personer.

Vilka är med i denna arbetsgrupp?
Från Process & Energiteknik är det Fredrik Löfgren och Magnus Wikström och från Maskinteknik är det Henrik Wikström, Isak Johansson och Mats Eriksson.

Varför är just ni med i arbetsgruppen?
Vi är en blandning av Process- &Energiteknik, Beräkningsteknik och Maskinteknik med kompetens inom tryckkärls-/cisternnormer samt traditionell FEM-beräkning, då det utöver beräkning/konstruktion av själva kärlen tillkommer ofta beräkning av tunga lyft, transportutrustning och liknande.

Vad kan ni erbjuda våra kunder, befintliga som nya?
Kompletta tillverkningsunderlag, granskade av tredje part, på så väl tryckkärl som cisterner av olika typer.
Det kan avse både nytillverkning och renovering av befintlig utrustning.

Måste bara fråga, varför just namnet CITRUS?
CIsterner TRyckkärl….. sen har vi inte kommit på vad US ska betyda.
Förslag mottages tacksamt.

Tack för pratstunden och lycka till med era framtida projekt i CITRUS gruppen!

 

Klicka här för att läsa mer om cisterner och tryckkärl med mera.

Klicka här för att läsa mer om lyftanordningar med mera.