Besök på Relitor

Från vänster Lenita Ericson kommunalråd Luleå Kommun, Mikael Nilsson VD Relitor och Isak Utsi Luleå Närligsliv AB

Idag fick vi besök av kommunalrådet Lenita Ericson och Isak Utsi från Luleå Näringsliv AB. Lenita och Isak fick en rundtur i våra nya lokaler, därefter hade Mikael Nilsson, VD Relitor, en företagspresentation där han berättade om vår verksamhet. Besöket avslutades med ett gemensamt fika där Lenita och Isak berättade om vad som händer just nu inom Luleå Kommun och Luleå Näringsliv AB och anställda fick möjligheten att ställa frågor. Tack för besöket!