VVD utbildning

Härom veckan var vår konstruktör Per Edberg på en VVD utbildning i Oslo.

VVD, Visual Vessel Design, är ett program för beräkning av tryckkärl och andra trycksatta enheter.

Utbildningen var en tutorial/handledning där man fick veta hur man använder sig av VVD, hur det är uppbyggt mm.

Per hälsar att utbildningen var väldigt givande, som ny kontoret var det bra att ”få mer kött på benen” genom en grundutbildning.

Per har jobbat med programmet även innan utbildningen tack vare kollegor som har en bra kunskap men det är alltid bra att själv ha grundkunskapen.