Vårt samarbete med Odin Target AB

En av våra kunder är Odin Target AB.

Vår konstruktör Öhrjan Lifbom och Peter Norman, CEO Odin Target AB, har ett nära samarbete där de tillsammans har projekterat bland annat polisens nya skjutbanor i Malmö och nu planerar de vidare för nya spännande uppdrag.

Odin Target AB utvecklar dessa system för att möta morgondagens krav på skjututbildning inom militära och polisiära myndigheter, nationellt och internationellt.

Se mer om detta i videon nedan.

https://vimeo.com/yoursuniverse/review/345869661/1ddb50f789

Läs mer om Odin Target AB på deras hemsida www.odintarget.se