Utökad kompetens inom beräkningsteknik

Relitors medarbetare Daniel Risberg, Susanne Falk och Fredrik Löfgren har varit på en kurs i Västerås som handlade om beräkningsprogrammet Rohr2. Det är ett program för hållfasthetsberäkning av rörsystem. De har nu utökat sin kompetens ytterligare inom området och blivit en till, Daniel, som också kan räkna på detta. På kursen fick de nya kunskaper inom vind- och snölast, kompensatorer samt cykliska lastfall.