Tekniska beräkningar

Vi kan hjälpa er med tekniska beräkningar.
Här nedan hittar ni exempel på vilka slags tekniska beräkningar vi kan utföra.

Strukturmekanik

Alltså lastfördelning i konstruktioner (med eller utan tillförsel av värme)

Några exempel enligt nedan.
• Dimensionering av lyftok efter specifika ändamål
• Beräkning av hur produkter påverkas av värme och var skador kan uppstå
• Dimensionering av maskinnära byggstål och tillträdesvägar till maskiner som uppfyller bygg-och maskinnormer.
• Instabilitetsberäkningar exempelvis buckling och vippning
• Modalanalys – egenfrekvenser
• Haveriutredningar – varför en struktur går sönder på ett visst ställe
• Fackverkskonstruktioner

Tryckkärlsdimensionering

Hur tryckkärl ska konstrueras för att hålla för tryck och temperatur de utsätts för

 

Cisterner och silos

Dimensionering av cisterner och silos enligt gällande normer

Flödesmekanik

• Beräkning av tryckfall i ventiler, munstycken, specialkomponenter eller annan processutrusning med hjälp av CFD-analys.
• Blandning och koncentrationsfördelning av gaser i rörledningar, gasmixers eller annan utrustning.
• Dimensionering av flödesmätare: strypskivor, venturis, v-coner

Värmetransport

• Värmefördelning i olika material (stål, isolering, etc)
• Värmnings och kylningsförhållanden i samverkan med en fluid

Statiskt obestämda rörsystem

Hur ett rörsystem påverkas av termiskexpansion och var höga laster uppstår på grund av systemets utformning.
• Felsökning och åtgärdsförslag på system som ofta går sönder

 

Flödessystem

Hur flöden av gas/vätska fördelas i rörsystem och vilka tryckfall/temperaturfall som uppstår. Kan exempelvis ge svar på hur ytterligare en förbrukare skulle påverka ett befintligt system eller ändrat tryck eller temperatur påverkar längre ut i systemet.

• Felsökning av rörsystem som misstänks gå sönder på grund av kavitation.
• Felsökning av rörsystem där problem med höga tryckfall förekommer.
• Dimensionering av nya pumpar till befintliga system och nya anläggningar.
• Dimensionering av strypventiler och reglerventiler.
• Dimensionering av avblåsningsledningar till säkerhetsventiler.

 

Energiberäkningar

• Energibalansberäkningar
• Dimensionering av gasförvärmare/värmeväxlare
• Energitransport mellan olika media, exempelvis värmning av media med ånga eller kokning av vatten med stålsmälta

 

Kontakta oss

Relitor
Ödlegatan 1B
973 34 Luleå

Fill 58Created with Sketch. 0920-24 74 00 Fill 59Created with Sketch. info@relitor.se

Dela denna sidan