Smurfit Kappa - Fredriks nya uppdragsgivare i ett spännande projekt

Fredrik Löfgren, Beräkningsteknik, har fått i uppdrag av Smurfit Kappa att ta fram konstruktionsunderlag för renovering av grönlutsklarnare. Vi är glada över förtroendet och hoppas på ett långsiktigt samarbete i framtiden. Fredrik har arbetat på Relitor sedan hösten 2010 och är utbildad civilingenjör i maskinteknik med erfarenhet av projektering, konstruktion och beräkning inom områdena processteknik och maskinteknik.