Rör- och Processkonstruktion

Vi hjälper våra kunder att förbättra verksamheten genom att konstruera effektiva rör- och processanläggningar. Här nedan hittar ni exempel på vad vi kan utföra.

Distributionssystem

När vi konstruerar processrörsystem upprättar vi 3D-modeller, och ur dessa modeller genereras kompletta entreprenad handlingar för rörinstallationer till industrin.
Förekommande gaser kan vara vätgas, syrgas, ånga, tryckluft, masugnsgas, LD-gas, koksgas samt aggressiva gaser med höga temperaturer.
Exempel på vätskor är matarvatten, kylvatten, eldningsolja, bensenolja, stenkolstjära samt spillolja.

Vätgas

Vi har specialiserat oss på projektering inom vätgas med fokus på distributionssystem.

Lokaliseringsutredning
– Funktion
– Kostnadsbedömning
– Tid
– Miljö och tillstånd
Projektering
Byggledning och kontroll

Ventilstationer

Vi konstruerar ventilstationer för att kunna mäta och reglera processen.

Processutrustning

Vi konstruerar även övrig utrustning till processen så som gasmixer, värmeväxlare etc.

Materialleveranser

För att säkerställa kvalité och leveranser kan vi tillhandahålla rätt komponenter som exempelvis armaturer, pumpar och värmeväxlare.

3D-Scanning

Vi erbjuder våra kunder 3D-scanning av lokaler, anläggningar, maskiner etc. Dessa scanningar kan sedan användas för att till exempel verifiera ritningsunderlag, kontrollera dimensioner/utrymmen, uppdatera ändringar som gjorts på plats och eventuellt saknar dokumentation.

Mer info om 3D-scanning och Relitor Engineerings tjänster inom scanning hittar du här.

Kontakta oss

Relitor
Ödlegatan 1B
973 34 Luleå

Fill 58Created with Sketch. 0920-24 74 00 Fill 59Created with Sketch. info@relitor.se

Dela denna sidan