Konsulttjänster inom Vätgas

Vi tror på vätgas! Vätgas är framtiden och är helt avgörande om vi ska lyckas få ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Relitor erbjuder konsulttjänster inom vätgas.

Vad är Vätgas?

Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Väte är både det vanligaste och det lättaste grundämnet.

I dag används stora mängder vätgas som råvara inom kemisk industri, till exempel för att tillverka ammoniak som sedan kan användas för att göra konstgödsel. Ett annat stort användningsområde är i raffinaderier där råolja omvandlas till bensin och diesel. Inom industrin har vätgas använts i över hundra år, vilket gör att det finns mycket erfarenhet och kunskap om hur gasen hanteras på ett säkert sätt.

Vätgasen är, precis som elektricitet, en energibärare och inte en primär energikälla som kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi.

Det vanligaste sättet att tillverka vätgas är genom reformering av naturgas. Det ger upphov till stora koldioxidutsläpp. En annan metod är elektrolys. Då spjälkas vatten till vätgas och syre med hjälp av el. Genom att elektrolysören drivs av förnybar el kan så kallad grön vätgas produceras.

Användningsområden och potential med vätgas

Vätgas kan användas inom flera olika områden och på olika sätt. I Europa och Sverige används vätgas redan inom industrin.  Här är några av vätgasen användningsområden: 

  • Lab applikationer (NMR, Kromatografi etc)
  • Väteperoxid, polymerer och lösningsmedel
  • Mättade fetter
  • Läkemedelsindustri
  • Metallurgiska applikationer (exempelvis: Hybrit)
  • Polysilikon för wafertillverkning i solceller
  • Reservkraftaggregat – backupsystem eller offgrid lösningar
  • Energilagring (främst storskalig energilagring)
  • Transportsektor som fordonsbränsle (bil, lastbil, arbetsmaskiner järnvägsfordon, etc)

Från förstudie eller idékoncept till en färdig anläggning

Har du en idé inom vätgas som behöver en skiss, layout eller en genomförbarhetsanalys? Behöver din organisation stöd med teknisk specifikationer inför en upphandling av en vätgas anläggning?

Vår erfarenhet och kompetens hjälper dig med förstudier projektering, kostnadsberäkningar, upphandling, utvärderingar av leverantörer och teknik, dimensionering, konstruktionsarbete/layouter med mera.

Kontakta info@relitor.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa till i ditt vätgasprojekt!

Vätgas och säkerhet

Vätgas är brännbar och klassad som extremt brandfarlig. Som trycksatt gas behöver hanteringen av vätgas ske efter klara riktlinjer, precis som det gäller för alla andra bränslen.

Inom industrin har vätgas använts i över hundra år, vilket gör att det finns mycket erfarenhet och kunskap om hur man hanterar gasen på ett säkert sätt.

Vi på Relitor har erfarenhet av att jobba med process riskanalyser inom vätgas. Vi utgår från IEC 61882:2016 Hazard and operability studies (HAZOP studies) för att säkerställa att process risker hanteras vid projekteringen.

Vi kan även kartlägga vilka tillstånd, regelverk, direktiv och standarder mm krävs samt utföra en ATEX plan för en vätgas anläggning.

Föreläsningar och workshops

Låt oss inspirera dig, ditt företag eller organisation. Samtidigt som vi är medvetna om alla utmaningar med vätgas, känner vi en stark förtroende att vätgas kommer att ha en nyckelroll för samhället i en hållbar framtid.

Kontakta oss

Relitor
Ödlegatan 1B
973 34 Luleå

Fill 58Created with Sketch. 0920-24 74 00 Fill 59Created with Sketch. info@relitor.se

Dela denna sidan