Relitor Engineering var värd vid dagens "Fast Track" möte

Varje företag som deltar i projektet ”Fast Track” har en dag var då de är värdar och idag var det Relitor Engineerings tur.

Dagen startade strax efter kl.08.00 då alla samlades i köket, hjärtat av vårt kontor. Per Nilsson, vd Relitor Engineering hälsade alla välkomna och gav en rundtur av våra lokaler.

Därefter var det dags för workshop, deltagarna i ”Fast Track” delades in i grupper där de bland annat skulle ta fram förslag på hur Relitor Engineering kan bidra till att attrahera kvinnor till branschen.

-”Grupperna gav många bra förslag på hur vi som företag kan presentera oss för att väcka intresse hos kvinnor vid till exempel rekrytering av personal”, hälsar Per Nilsson

Tack för besöket!

Klicka här för att läsa mer om projektet ”Fast Track” som Luleå Tekniska Universitet driver tillsammans med LTU Business.