Relior Engineerings lunchakademi – med verksamhetsutveckling i fokus

Lunch från Köksverket
Mikael Nilsson, sammankallande till dagens lunchakademi

Då var dagen kommen, onsdagen den 19 oktober, alla samlades i köket för en lunch kombinerad med information.

Mikael Nilsson, ansvarig för Relitor Engineerings verksamhetsutveckling, var sammankallande till denna lunchakademi.

Mikael presenterade nya tankar från ledningen, hur ska vi paketera våra tjänster, hur ska vi förmedla vår kompetens?

Efter presentationen fick medarbetarna fick lyfta sina tankar och idéer.

-”För oss, på Relitor Engineering, är det väldigt viktigt att våra medarbetare får vara delaktiga, komma med synpunkter och input då det är vi som tillsammans arbetar mot samma mål och visioner” hälsar Mikael.

Tack Mikael för denna lunchakademi!