Räkna med Susanne!

Susanne Falk, tf gruppledare Beräkningsteknik
Rökrör, Swebo Bioenergy

Swebo Bioenergy är uppdragsgivare till ett beräkningsuppdrag där Susanne räknar på dimensioneringen av rökrör. Susanne har arbetat på Relitor sedan våren 2015 och är utbildad civilingenjör vid Umeå universitet. Hon är tf gruppledare för Beräkningsteknik som startats upp under våren 2018. Metoden Susanne använder i detta uppdrag är beräkning på statiskt obestämda rörsystem.