Projektledning och Beställarstöd

Projektledning

Vi har lång och bred erfarenhet av projektledning och samordning av olika anläggningsprojekt inom industrin.

Vi kan erbjuda en komplett projektgrupp för att uppnå kundens mål inom säkerhet, kvalitet, tid och ekonomi.

Vi jobbar med olika projektmodeller och anpassar oss efter kundens behov.

Projekteringsledning

Våra projekteringsledare ansvarar för styrning av projektering och är en viktig person för att korrekta handlingar kommer fram i tid.

I ansvaret som projekteringsledaren ingår att säkerställa rätt kvalitet från tidiga idéskisser till projektering och framtagande av tillverkningsunderlag.

Vi kan ta rollen som huvudprojekteringsledare med samordningsansvar för samtliga discipliner eller som delprojekteringsledare.

Beställarstöd

Vi är beställarens ”högra hand” inom allt från upphandlingar till leverantörsutvärdering.

Vi bevakar beställarens intressen och ser till att insatserna anpassas för att möte beställarens ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav.

Tekniska utredningar

Vi genomför tekniska utredningar för att säkerställa en god arbetsmiljö, effektivisera processer samt föreslå förbättringar hos våra kunder.

Exempel på utredningar

• Haveriutredningar
• Behovsanalys
• Effektivisering
• Arbetsergonomi

Förstudier och kalkyler

Vi hjälper våra uppdragsgivare att förverkliga sina idéer genom utredningar och kalkyler som visar om det är tekniskt möjligt.

Kontakta oss

Relitor
Ödlegatan 1B
973 34 Luleå

Fill 58Created with Sketch. 0920-24 74 00 Fill 59Created with Sketch. info@relitor.se

Dela denna sidan