Projekt MångVäx

Relitor har medverkat i ett projekt som IUC Norrbotten arrangerat. Projektet som precis avslutats kallas MångVäx och har gått ut på att öka jämställdheten och förbättra mångfalden i företag.

Relitor valde att gå med i projektet med syfte att få in en större andel kvinnor i företaget. Vi vet att det gör skillnad. Normbreddning skapar mer dynamik på arbetsplatsen och ger fler infallsvinklar på problem. Fler kvinnor skulle även kunna öppna nya nätverk.

Under projektets gång har vi med hjälp av individuellt anpassade träffar och övriga medverkande företag utvecklat ett arbetssätt som ska främja jämställdhet hos oss.