Process- och Energiteknik

På Process- och Energiteknik, som leds av Gunnar, konstruerar vi processanläggningar till industrin. Se nedan olika typer av uppdrag.

Processrörsystem

När vi konstruerar processrörsystem upprättar vi 3D-modeller, och ur dessa modeller genereras kompletta entreprenad handlingar för rörinstallationer till industrin.
Förekommande gaser kan vara syrgas, ånga, tryckluft, masugnsgas, LD-gas, koksgas samt aggressiva gaser med höga temperaturer. Exempel på vätskor är matarvatten, kylvatten, eldningsolja, bensenolja, stenkolstjära samt spillolja.

Cisterner

Vi konstruerar allt från små cisterner med platta tak upp till stora cisterner med invändig utrustning som exempelvis omrörare, skrapverk, värmeslingor och såprännor.

Tryckkärl

Uppdraget kan vara att konstruera allt från enkla tryckkärl till avancerade dubbelmantlade kärl med invändig utrustning.

Gasförvärmare

Storskalig värmeväxlare för uppvärmning av processgaser som resulterar i effektivare anläggning.

Materialleveranser

För att säkerställa kvalité och leveranser ombesörjer vi att välja rätt komponenter som exempelvis armaturer, pumpar och värmeväxlare för vidareförsäljning till våra uppdragsgivare.

Systemleveranser

Till kund kan vi leverera och installera utrustning där vi tagit ett helhetsansvar från idé till leverans.

3D-Scanning

Vi erbjuder våra kunder 3D-scanning av lokaler, anläggningar, maskiner etc. Dessa scanningar kan sedan användas för att till exemplet verifiera ritningsunderlag, kontrollera dimensioner/utrymmen, uppdatera ändringar som gjorts på plats och eventuellt saknar dokumentation.

Mer info om 3D-scanning och Relitors konsulttjänster inom scanning hittar du här.

Vätgas

Från förstudie eller idékoncept till en färdig anläggning!

Vår erfarenhet och kompetens hjälper dig med förstudier projektering, kostnadsberäkningar, upphandling, utvärderingar av leverantörer och teknik, dimensionering, konstruktionsarbete/layouter med mera.

Mer info om vätgas och Relitors konsulttjänster inom vätgas hittar du här!

 

 

Kontakta oss

Relitor
Ödlegatan 1B
973 34 Luleå

Fill 58Created with Sketch. 0920-24 74 00 Fill 59Created with Sketch. info@relitor.se

Dela denna sidan