Process- och Energiteknik

På Process- och Energiteknik, som leds av Gunnar, konstruerar vi processanläggningar till industrin. Se nedan olika typer av uppdrag.

Processrörsystem

När vi konstruerar processrörsystem upprättar vi 3D-modeller, och ur dessa modeller genereras kompletta entreprenad handlingar för rörinstallationer till industrin.
Förekommande gaser kan vara syrgas, ånga, tryckluft, masugnsgas, LD-gas, koksgas samt aggressiva gaser med höga temperaturer. Exempel på vätskor är matarvatten, kylvatten, eldningsolja, bensenolja, stenkolstjära samt spillolja.

Cisterner

Vi konstruerar små cisterner med platta tak upp till stora cisterner med invändig utrustning som exempelvis omrörare, skrapverk, värmeslingor och såprännor.

Tryckkärl

Uppdraget kan vara att konstruera allt från enkla tryckkärl till avancerade dubbelmantlade kärl med invändig utrustning.

Gasförvärmare

Storskalig värmeväxlare för uppvärmning av processgaser som resulterar i effektivare anläggning.

Materialleveranser

För att säkerställa kvalité och leveranser ombesörjer vi att välja rätt komponenter som exempelvis armaturer, pumpar och värmeväxlare för vidareförsäljning till våra uppdragsgivare.

Systemleveranser

Till kund kan vi leverera och installera utrustning där vi tagit ett helhetsansvar från idé till leverans.

3D-Scanning

För att effektivisera konstruktionen i komplicerade miljöer kan vi erbjuda 3D-scanning av anläggningen.

Kontakta oss

Relitor
Ödlegatan 1B
973 34 Luleå

Fill 58Created with Sketch. 0920-24 74 00 Fill 59Created with Sketch. info@relitor.se

Dela denna sidan