Peder Hansson ny HR ansvarig hos Relitor

Peder Hansson

Peder Hansson är VD och ägare av Terminalen. Han är sedan Oktober 2017 på konsultbasis vår HR ansvarige.

”Mitt uppdrag är att säkerställa Relitors tillgång till rätt kompetens, vid rätt tid för att på så sätt möjliggöra tillväxt.

Det innebär praktiskt att se till att kompetensförsörjningsarbetet bedrivs på ett utvecklande sätt. Att tillsammans med företagsledningen utveckla, samordna och utföra strategiska och operativa aktiviteter inom HR/kompetensförsörjning samt koppla företagets visioner och mål till ett kompetensförsörjningsarbete i världsklass.

Med andra ord handlar uppdraget om att säkerställa den bästa möjliga laguppställningen; att chefer och medarbetare har rätt förutsättningar att utföra sitt jobb, att de har rätt kompetens, rätt verktyg och resurser samt möjlighet till utveckling.”