Öhrjan på resande fot

Med på bild Peter Norman, CEO Odin Target AB
Bild från mässan Milipol Paris 2019

Vår konstruktör Öhrjan Lifbom var nyligen till Frankrike tillsammans med Peter Norman, CEO Odin Target AB, där de tillsammans med Laser Shot medverkade på mässan
Milipol Paris 2019 ”Leading Event for Homeland Security and Safety”,
en mässa för leverantörer inom polisiära och militära produkter.

Öhrjan hälsar att det var en givande mässa, nya kontakter/samarbetspartners samt inspiration till kommande projekt.