Nytt spännande uppdrag

Peter Nilsson, projektledare Skellefteå kontoret

Relitor har tecknat avtal med SCA Wood AB.

Relitor kommer att projektleda en omfattande uppgradering av Munksunds Sågverks timmersortering i Piteå.

Projektet innebär att samtliga mätsystem för sortering och vederlagsmätning ska bytas ut. Det handlar om 2st nya laseroptiska 3D-mätramar, 1st röntgen-mätram, ny operatörsplats samt tillhörande optimeringsmjukvara.

Planering och projektering pågår för fullt för att säkerställa installation under det korta sommarstoppet. Investeringen kommer säkra högt värdeutbyte av timmerråvaran och öka driftsäkerheten vid anläggningen.

Projektledare är Peter Nilsson, Relitor Engineering AB.

Klicka här för att läsa mer om projektledning och beställarstöd