Nu kan vi mer om standarden EN 13480

Kursen ”Rörledningar, En 13480” hölls på Scandic Hotell i Luleå av Cia på KIWA.

För oss på Relitor Engineering är det viktigt att våra medarbetare har ”rätt verktyg” för att utföra sitt arbete, därav är kompetensutveckling prioriterat hos oss.

Johan Jokiaho och Magnus Wikström, konstruktörer inom Rör- och Processkonstruktion och Tekniska Beräkningar, kan nu mer om standarden EN 13480.

Med vad är EN 13480? Vi har pratat med Johan och Magnus för att få veta mer om kursen.

Hej Johan och Magnus, vad är det för kurs som ni gått i veckan?
Det är en kurs som hölls av KIWA som heter ”Rörledningar, EN 13480”

Vad handlade kursen om?
Kursen handlade om den harmoniserade standarden EN 13480 som uppfyller AFS 2016:1, samt AFS 2017:3.

AFS 2016:1 är den föreskrift som ligger till grund för konstruktion av tryckbärande anordningar.
Det är den svenska översättningen av det europeisks tryckkärlsdirektivet (Pressure Equippment Directive – PED). Den definierar vilka krav som ställs på konstruktion av tryckbärande anordningar inom EU och hur nytillverkning av rörledningar skall granskas och kontrolleras innan de tas i bruk.

AFS 2017:3 är en svensk föreskrift som täcker användning och kontroll av tryckbärande anordningar. Den gäller enbart i Sverige och behandlar tillsyn, ändring och ombyggnation av rörledningar.

Hur kommer ni att ha nytta av kursen i ert arbete?
Kursen kommer att hjälpa oss i vårt arbete med att konstruera tryckbärande anordningar som är säkra för människa och miljö enligt dagens gällande normer.

Tack vare kursen har vi en bättre förståelse för anmält organs roll och hur vi kan underlätta för dem i deras tredjepartsgranskning av vårt arbete samt kontroll av slutprodukten.

 

Tack Johan och Magnus för att ni berättade mer om  kursen!

 

Klicka här för att läsa mer om våra tjänster.