När beräkningar räknas

Från vänster: Fredrik Löfgren, Daniel Risberg, Susanne Falk, Philip Scherman, Mats Eriksson och Gustav Sandberg

För några år sedan grundade Relitor gruppen Beräkningsteknik med Susanne Falk som tf. Gruppledare. Vi har nu träffat gruppen för att höra hur det har gått.

Hej Susanne!

Vilka är ni som ingår i Beräkningsgruppen?

Det är jag, Fredrik Löfgren, Daniel Risberg, Mats Eriksson, Philip Scherman och Gustav Sandberg.

Vad är din roll?

Jag är tf. gruppledare för Beräkningsteknik och konstruktör på avdelningen Process – och Energiteknik.

Hur har starten varit?

Det har hänt mycket sedan vi grundade beräkningsteknik.
När vi startade hade vi alla suttit och räknat på varsitt håll, så vi gjorde saker på lite olika sätt och vi hade heller ingen överblick på den totala beräkningskompetensen på Relitor.
Med tiden har vi synkat våra förmågor för att på ett effektivt sätt se till att ha rätt antal personer som är bra på respektive beräkningsprogram samt likriktat vårt arbetssätt sinsemellan.
Vi ser även till att överföra den enskildas kunskap och erfarenhet till övriga kollegor. Arbetet med att se över hur väl vi når ut till kund och om vi behöver bredda vår kunskap fortsätter löpande, men vi har kommit långt sen vi började och det känns intressant och givande att få vara med och påverka vår egen tillvaro på detta sätt.

Kan du ge exempel på uppdrag som ni genomfört?

Gasmixers
Vi har designat gasmixers där vi simulerat flödet av olika gaser med CFD för att fastställa att tillräckligt god blandning har uppnåtts i slutet av mixern. Designen på mixern kan anpassats specifikt för att den ska passa in i slutkundens process.

Haveriutredningar
Vi har felsökt både mekaniska komponenter och rörsystem åt kunder som haft problem med återkommande haverier, där samma del gått sönder ofta. Genom att räkna på termisk expansion samt tryckfall och flöden har vi då kunnat ta reda på vad problematiken beror på och även hjälpt till med att konstruera om berörda delar så att det inte händer igen.

Lyftok
Vi har designat flertalet lyftok för specifika ändamål. Genom beräkningar kan vi både säkerställa hållfastheten i konstruktionen och även optimera vikten hos själva lyftoket. Beräkningarna är även en viktig del i CE märkning av lyftok, som vi hjälper våra kunder med.

Vilka är era styrkor?

Tillsammans har vi en bred beräkningskompetens som gör att vi kan tackla uppgifter som spänner över flera olika beräkningsområden. Sen att vi alla har en fot kvar i konstruktionsvärlden hjälper oss hitta lösningar som inte bara klarar beräkningskriterierna utan även fungerar vid tillverkning, underhåll och användning av slutkunden.

Vad kan ni hjälpa våra kunder med?

Vi kan bland annat hjälpa till med det följande:

  • Dimensionering av fackverksbryggor och lyftok
  • Strukturmekaniska beräkningar av lastfördelning i konstruktioner
  • Hållfasthet på ojämnt uppvärmda ståldetaljer
  • Dimensionering av tryckkärl, cisterner och silos
  • Hållfasthets- och flödesberäkningar på rörledningssystem
  • CFD analys för att fastställa flöde, omblandning och tryckfall i komponenter
  • Dimensionering av gasförvärmare och värmeväxlare
  • Haveriutredningar

Det finns mer att läsa om vad vi kan hjälpa till med på vår hemsida, så ta en kik där.

Tack Susanne och beräkningsgruppen för denna pratstund och lycka till med pågående och framtida projekt!

 

Klicka här för att läsa mer om Beräkningsteknik.

Klicka här för att ta kontakt med Susanne Falk