Maria Tornéus - ekonomi- och marknadsassistent

Maria Tornéus har börjat hos oss som ekonomi- och marknadsassistent. Maria kommer närmast från BDX Företagen AB och finns här på Relitor sedan 2 Oktober. Välkommen Maria!!