Kompetensutveckling på agendan – BAS P och BAS U

Per Ohlander, konstruktör Maskinteknik

Att våra medarbetare får möjligheten till kompetensutveckling är en självklarhet då det gynnar så väl oss som arbetsgivare och medarbetaren.
Den här gången var det dags för Per Ohlander, konstruktör Maskinteknik, att gå webbutbildningen ”BAS P / BAS U”.

Vi har pratat lite mer med Per för att få veta med om denna utbildning.

Hej Per,
Först och främst, vad står BAS P och BAS U För?
BAS P står för ByggArbetsmiljöSamordnare Planering/Projektering och BAS U står för ByggArbetsmiljöSamordnare Utförandet av arbetet.

Hur kommer det sig att du gick just denna utbildning?
Jag arbetar just nu med ett projekt hos en av våra kunder där jag kommer att vara engagerad i planering och projektering men även i genomförandet. Kände att det skulle vara värdefullt att känna till vad funktionen som Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) innebär.

Vilken yrkesgrupp kan ha behov av denna utbildning?
Tror att det är nyttigt att gå den här utbildningen för alla konstruktörer eller ingenjörer som arbetar i bygg eller industriprojekt för att få en fördjupad insikt i vad funktionen innebär även om man inte själv har uppdraget som BAS P / BAS U. Den person som har uppdraget måste alltid vara utbildad.

Tack Per för denna pratstund!

Klicka här för att läsa mer om vår avdelning Maskinteknik