Invigning av Luleå Energis nya energilager

Mikael Nilsson, CEO Relitor Engineering AB Foto: Per Jaxe
Susanne, Fredrik, Mikael och Philip från Relitor Foto: Per Jaxe

Fredrik, Susanne, Mikael och Philip från Relitor Foto: Per Jaxe
Daniel och Philip från Relitor Foto: Per Jaxe
Per Jaxe från Relitor, som fotograferade under besöket

Relitor var givetvis på plats vid invigningen av Luleå Energis nya energilager som är en viktig del i energiomställningen och för att nå målet om ett fossilfritt energisystem.

Vi har pratat med Per Jaxe, konstruktör Process – och Energiteknik, för att få veta mer om Relitors medverkan i detta projekt.

Hej Per,
Kan du berätta lite mer om vad vi på Relitor har tillfört till detta projekt och vilka av medarbetarna som har varit delaktiga?
Vi har varit ansvariga för lay-out, rör- och maskinkonstruktion samt samordnat mellan bygg, maskin- och elmodeller, så man kan säga att vi har haft en framträdande roll i hela projektet.
I och med omfattningen så har personal från alla avdelningar deltagit i projektering och beräkningar av alla olika ingående moment, processhus, anslutning mot energilager, hjälpsystem samt anpassning mot befintlig anläggning.
 
Hur kändes det att se den färdiga anläggningen vid invigningen?
Det var en rolig känsla att gå runt i färdig fungerande anläggning när man skapat och levt i en digital modell under hela projekttiden.

Tack Per för en bra förklaring om Relitors delaktighet!

Representanterna från Relitor som närvarade vid invigningen av Luleå Energis nya energilager var Mikael Nilsson, Per Jaxe, Philip Scherman, Susanne Falk, Fredrik Löfgren och Daniel Risberg.

 

Vi har självklart varit i kontakt med Luleå Energi och har fått denna hälsning från Thomas Jonsson, Projektledare Avdelning Affärsområde Utveckling:
Roligt att ni gör ett inlägg om det och ni har ju en väldigt stor del i att det har fungerat så bra kring processhuset”

Läs mer om Luleå Energi och deras nya anläggning genom att klicka här