Inspirationsföreläsning

Relitor har haft besök av Keith Sivenbring från Arnqvist & Sivenbring som hållit en inspirationsföreläsning i kommunikation och hur man skapar goda relationer.
En väldigt uppskattad och intressant eftermiddag där vi bland annat pratade om hur vi människor funkar, motivation och drivkrafter samt vikten av att ge feedback och vad det kan leda till för positiva effekter.