Härlig start på hösten!

Från vänster: Jubilaren Per ”Putte” Jaxe, konstruktör inom Rör & Processkonstruktion tillsammans med Per Nilsson, VD Relitor Engineering.

Kan man starta hösten på ett bättre sätt än att fira ännu en jubilar?
Den 3:dje augusti 1998 började Per ”Putte” Jaxe på Relitor och idag 25 år senare står vi här och räcker över en guldklocka.
Vi vill givetvis veta lite mer om dessa 25år.

Hej Putte,
Kommer du ihåg hur det kändes när du skrev på ditt anställningsavtal och hur känns det idag?
Det kändes nervöst och spännande att börja med någonting nytt, precis som det fortfarande kan kännas idag vid uppstart av nya projekt.

Vad har dessa 25 år betytt för dig?
Tiden har gått fort med en kraftfull utveckling av datorn som arbetsredskap, från enkla 2d-ritnignar till 3d-modellering och samordning mellan olika discipliner så som bygg, el, mekanik, ventilation, vvs.

Vad har gjort att du stannat kvar i dessa år?
Den största anledningen är att vi har en bra stämning i företaget.
Varierande kunder, arbetsuppgifter och uppdrag.

Stort grattis till guldklockan och tack för pratstunden!