Gemensam paltlunch

Uppdragen i Piteå ökar, det uppmärksammar vi genom att bjuda alla medarbetare till gemensam lunch där pitepalt stod på menyn.