Från vindkraft till vätgas

Förra veckan medverkade Relitor i en digital workshop, ”Från Vindkraft till Vätgas”, med ett 30 tal deltagare. Workshopen arrangerades av North Sweden Cleantech.

North Sweden Cleantech är en regional innovationsplats i samverkan med Inlandets teknikpark, Process-IT innovations, Region Västerbotten, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Skellefteå kommun med flera.

Pedro Raposo, Platschef Relitor Skellefteå, höll ett föredrag som handlade om vätgas, vätgas i historien, ekonomi och potential med vätgas i framtidens energisystem, säkerhet kring framställning och användning av vätgas.

Pedro medverkade även i debatten under workshopen med bland annat Christer Andersson från Vindkraftcentrum, Niclas Damsgaard från Svenska kraftnät. Man diskuterade om hur vi förädlar överskottsenergi från vindkraften.

Pedros reflektioner:

”Jag blir speciellt glad när jag ser att vätgas blir mer och mer omtalat. Första gången som jag jobbade som projektledare med vätgas år 2008 och det har tagit lång tid innan man sett stora satsningar i vätgasanläggningar.

En av vägarna mot ett hållbart energisystem är definitivt energilagring!

Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft kommer situationer allt oftare uppstå då det inte går att ta tillvara på all el som produceras. I stället för att spilla bort överskottselen kan den användas för att producera vätgas via elektrolys. Vätgas är helt perfekt för storskalig energilagring tack sin höga energidensitet. Dessutom knyter behovet att storskaligt kunna lagra el samman med behovet av att få fram mer förnybara drivmedel.”

Vi på Relitor har en bredd erfarenhet av att jobba med Vätgas. Allt från konstruktion/beräkning av vätgasrörledningar till förstudier eller lönsamhetsanalyser kring energilagring eller andra vätgas applikationer!

Kontakta gärna pedro.raposo@relitor.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa till i ditt vätgasprojekt eller läs mer om Relitors tjänster inom vätgas här!