Fortnox - gör oss mer flexibla

Jenny Rassa, Ekonomi och Marknad

Den 1 februari blev det klart, Fortnox är Relitors nya ekonomisystem.

Vi har pratat med Jenny Rassa, som arbetar med ekonomin, för att få veta mer om detta byte av system.

Hej Jenny, nytt ekonomisystem, hur känns det?

Det känns väldigt spännande, vi har ju tidigare i år bytt tidsrapporteringssystem, så att byta ekonomisystem var ännu ett steg i att bli mer effektiva och flexibla.

Vad betyder bytet till Fortnox för just dig?

Det kommer att underlätta mitt arbete, bli mer effektivt och flexibelt, då Fortnox är molnbaserat så kan jag till exempel arbeta vart som helst.

Hur har implementeringen gått?

Implementeringen har gått väldigt smidigt, vi har fått enormt bra hjälp och support av alla inblandade parter.

Vad händer härnäst?

Nu ska jag sätta mig in i hur Fortnox fungerar.

 

Tack Jenny och lycka till med alla nya system.