Examensjobb - Tillåtna tvärkrafter på rörstöd

Tidigare i vår berättade vi om studenten Jude Marroush från Luleå Tekniska Universitet. Nu är hans ex-jobb kring hållfasthetsberäkningar på rörstöd klart och presenterat.

Relitor Engineering har ökat samverkan med Luleå Universitet tack vare två intressanta examensarbeten under våren vilket känns både kul och viktigt för vår fortsatta utveckling. Jude Marroush som läser till civilingenjör i maskinteknik har precis presenterat sitt examensarbete för kollegorna på Relitor. Jude har undersökt tillåtna tvärkrafter på rörstöd enl. SSG standard (typ 12) samt hur rörstöd med höjdjusteringsfunktion kan tillverkas. Arbetet har mestadels gått ut på att analysera befintliga rörstöd med FEM-beräkningar och empiriska experiment, för att sedan omsätta de lärdomarna i produktutveckling. Kollegorna på Relitor har bidragit med alla möjliga kunskaper under arbetets gång. Vi har exempelvis deltagit i en workshop för idégenerering, handlett uppställningar av datorsimuleringar samt gett inblickar i vardagen och arbetet för en konstruktör och beräkningsingenjör. Vi vill rikta ett stort tack till Jude för hans tid här på Relitor och önskar honom all lycka till i framtiden!