Konstruktion och simulering av gasmixer

Vi har designat statiska mixers för gasblandning. Med hjälp av CFD beräkningar kontrollerade vi att designen uppfyllde både krav på omblandning samt att tillåtet värde på tryckfallet ej överskreds.

Vid konstruktion av en statisk mixer kan utformningen skräddarsys för att passa in i en befintlig anläggning och process med de begränsningar i utrymme som detta kan innebära. Med flödesberäkningar kontrolleras att god blandningsfunktion uppnås och längden optimeras så att man undviker de onödiga tillverkningskostnader som en överlång gasblandare innebär.

Kontakta oss

Relitor
Ödlegatan 1B
973 34 Luleå

Fill 58Created with Sketch. 0920-24 74 00 Fill 59Created with Sketch. info@relitor.se

Dela denna sidan