Beräkningsteknik

Beräkningsteknik startades upp våren 2018 och leds av Susanne. Här finns information om vilka slags tekniska beräkningar vi kan utföra för våra kunder.

Strukturmekanik

Alltså lastfördelning i konstruktioner (med eller utan tillförsel av värme)

Några exempel enligt nedan.
• Dimensionering av lyftok efter specifika ändamål
• Beräkning av hur produkter påverkas av värme och var skador kan uppstå
• Dimensionering av maskinnära byggstål och tillträdesvägar till maskiner som uppfyller bygg-och maskinnormer.
• Instabilitetsberäkningar exempelvis buckling och vippning
• Modalanalys – egenfrekvenser
• Haveriutredningar – varför en struktur går sönder på ett visst ställe
• Fackverkskonstruktioner

Flödesmekanik och värmetransport

• Beräkning av tryckfall i ventiler, munstycken, specialkomponenter eller annan processutrusning med hjälp av CFD-analys.
• Blandning och koncentrationsfördelning av gaser i rörledningar, gasmixers eller annan utrustning.
• Värmnings och kylningsförhållanden i samverkan med en fluid
• Värmefördelning i olika material (stål, isolering, etc)
• Dimensionering av flödesmätare: strypskivor, venturis, v-coner

Statiskt obestämda rörsystem

Hur ett rörsystem påverkas av termiskexpansion och var höga laster uppstår på grund av systemets utformning.
• Felsökning och åtgärdsförslag på system som ofta går sönder

 

Flödessystem

Hur flöden av gas/vätska fördelas i rörsystem och vilka tryckfall/temperaturfall som uppstår. Kan exempelvis ge svar på hur ytterligare en förbrukare skulle påverka ett befintligt system eller ändrat tryck eller temperatur påverkar längre ut i systemet.

• Felsökning av rörsystem som misstänks gå sönder på grund av kavitation.
• Felsökning av rörsystem där problem med höga tryckfall förekommer.
• Dimensionering av nya pumpar till befintliga system och nya anläggningar.
• Dimensionering av strypventiler och reglerventiler.
• Dimensionering av avblåsningsledningar till säkerhetsventiler.

 

Energiberäkningar

• Energibalansberäkningar
• Dimensionering av gasförvärmare/värmeväxlare
• Energitransport mellan olika media, exempelvis värmning av media med ånga eller kokning av vatten med stålsmälta

 

Tryckkärlsdimensionering

Hur tryckkärl ska konstrueras för att hålla för tryck och temperatur de utsätts för

 

Cisterner och silos

Dimensionering av cisterner och silos enligt gällande normer

Kontakta oss

Relitor
Ödlegatan 1B
973 34 Luleå

Fill 58Created with Sketch. 0920-24 74 00 Fill 59Created with Sketch. info@relitor.se

Dela denna sidan