Beräkning statiskt obestämda rörsystem

Fredrik och Susanne har varit på kurs hos EDR-Medeso i Västerås och lärt sig grunderna i ROHR2. Med nytt program och dubbel styrka blir vi nu ännu effektivare på att beräkna statiskt obestämda rörsystem.